Michał Mazur
Logopeda, Neurologopeda
Lublin, Czuby

Michał Mazur

Logopeda, Neurologopeda Lublin, Czuby

Michał Mazur – neurologopeda, logopeda ogólny. Ukończył "logopedię z audiologią" na UMCS oraz specjalizację neurologopedyczną, prowadzoną przez Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji realizacyjnych funkcji mowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Neurologiczno-Udarowym, w prywatnych i publicznych gabinetach medycznych oraz w placówkach oświatowych.


Na co dzień zajmuje się między innymi:

-dyslalią (wadami wymowy),

-dysfonią (zaburzeniami głosu),

-dyzartrią,

-jąkaniem i innymi zaburzeniami płynności mówienia,

-dysglosją,

-opóźnionym rozwojem mowy,

-afazją,

-opieką miofunkcjonalną w przebiegu terapii ortodontycznej


Powodzenie procesu terapeutycznego opiera na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie, ukierunkowanej na identyfikację przyczyny oraz dokładny opis trudności z mową. W rehabilitacji wykorzystuje techniki fonetyczne, manualne, akustyczne oraz elementy terapii miofunkcjonalnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

Na co dzień prowadzi Senedu Institute, inicjatywę łączącą nowe technologie z diagnozą i rehabilitacją funkcji poznawczych (w tym szczególnie z logopedią). Współpracuje z czołowym polskim wydawnictwem edukacyjno-terapeutycznym. Prowadzi badania naukowe z zakresu logopedii, których wyniki przedstawia w publikacjach naukowych oraz podczas konferencji branżowych.


Adresy
Gabinet Logopedyczny Michał Mazur
Kawaleryjska 10 | 2
20-400 Lublin | Czuby
Polska, Lubelskie
794 368 238

Usługi mobilne
 • Lublin

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna od 140,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna od 150,00 zł
Terapia logopedyczna od 90,00 zł
Opinia logopedyczna od 150,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

- Logopeda z audiologią // Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Światowego Centrum Słuchu w Warszawie

- Neurologopedia // Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny

   Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, IFPS WHC

   Logopedia z audiologią